Bibliodraaman koulutuspäivät 9.-11.9.2019

Bibliodraaman koulutuspäivät 2019

Bibliodraaman koulutuspäivät
9.-11.9.2019 Helsingissä.

Kouluttajana toimii Heidemarie
Langer Saksasta.
Tule mukaan!


 
 
 
 

Väitöstilaisuus bibliodraamasta 12.9.2018

Minna Salmen väitöstilaisuus aiheesta Bibliodraama ja raamatuntulkinta

keskiviikkona 12.9.2018 klo 12 Helsingissä. 

Ohjaaja: professori Raija Sollamo

Kustos: professori Martti Nissinen

Vastaväittäjä: professori Kari Syreeni (Åbo)

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Hakeudu mukaan kansainväliseen bibliodraamakoulutukseen Järvenpäässä 11.-15.6.2018

Sounds, Voices and Images-kurssi Järvenpäässä 11.-15.6.2018

Suomen bibliodraamayhdistys on järjestämässä yhteistyössä European Bibliodrama Networkin kanssa Sounds, Voices and Images-kurssia Järvenpäässä 11.-15.6.2018. Kurssi on osa Corssborder - European Advanced Training for Bibliodrama -koulutusohjelmaa. Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä bibliodraamaohjaajien valmiuksia ohjata monikulttuurisia ryhmiä ja näin mahdollistaa kototumista ja integraatiota erilaisten ryhmien välillä. Kurssin pääosallistujajoukko tulee eri puolilta Eurooppaa ja yhteinen koulutuskieli on englanti.

Kurssilla tutustutaan bibliodraamamenetelmien käyttööön monikulttuurisessa ryhmässä, kullakin jaksolla eri näkökulmia. Järvenpäässä työpajojen ohjaajina ovat Outi Haijanen ja Kimmo Hurri. Haijasen työpajan nimi on "Sounds, Voices and Silence" ja Hurrin "Images - Empowering Photography". EBN-vastuukouluttaja on Wolfgang Wesenberg.
Lisäksi osallistujille kerrotaan suomalaisesta 100-vuotisesta ekumeniasta ja kaksikielisyydestä sekä jaetaan kokemuksia bibliodraamatyöskentelyistä turvapaikanhakijoiden kanssa.
 
Kurssille ilmoittaudutaan 20.4.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/7B67DEF5D7DCD505.par Kurssin osallistumismaksu on 400 € ja täysihoito 380 €.
 
Selvitä mahdollisuutesi työnantajan, hiippakunnan tai muun vastaavan tahon myöntämiin koulutustukiin. Suomen bibliodraamayhdistys myöntää joko yhden täyden tai useampia osittaisia osallistumismaksustipendejä em. kurssille. Katso alla oleva ilmoitus.

Bibliodraamakonferenssi 5.-9.9.2018 Itävallassa

Lähde mukaan innostavaan kansainväliseen tapahtumaan!

Konferenssi paikka on Bildunghaus Batschuns. Yhdistys voi lähettää Erasmus+-rahoilla 2-4 osallistujaa. Tutustu oheiseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian: sirpa.juola@saunalahti.fi.

Kouluttaudu bibliodraamaohjaajaksi

CoolBibliodraamaohjaajajaksi

Intresserad av bibliodrama? Ny ledarutbildning börjar 17.9 !!! 
Kursspråket är finska, men det går att använda svenska. 

(20 op)

Bibliodraamaohjaaja -koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Koulutusrakenne: Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I Jakso 17.-19.9.2018, II jakso 14.-16.11.2018, jaksot III-VIII vuonna 2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää
Ilmoittautuminen: 17.08.2018 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hän osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Hän tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 610 euroa
Täysihoito: 1560 euroa (Yksi jakso n. 195 euroa)
Kustannusten lisätiedot: Yhden lähijakson ateriapaketti n. 75 € ja majoituspaketti n. 120 € (2 hengen huoneessa). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 €/majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Koulutuksen sisällöt: Aino-Kaarina Mäkisalo tai Eva-Lisa Lindström Muut asiat: Hanna Pulkkinen, aino-kaarina.makisalo-at-gmail.com tai evalisalindstrom-at-gmail.com ja hanna.pulkkinen-at-seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja:  Koulutuksen edellytyksenä on riittävä raamattutiedon tuntemus. Jos osallistujan ammattikoulutukseen ei sisälly raamattutietoa, hän sitoutuu sen hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa. Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle. Vuoden 2019 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2018. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua sekä lähiopiskelujaksoilla kouluttajien työnohjauksessa että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Aino-Kaarina Mäkisalo, aino-kaarina.makisalo@gmail.com tai Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com Muut koulutukseen liittyvät asiat: hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, Hanna Pulkkinen, 044 712 4985. Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Mitä esite kertoo bibliodraamasta?

                                                                                                               

Bibliodraamaesite on uusittu ja siitä on otettu uusi painos sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Olisi suotavaa, että esitettä jaettaisiin mahdollisimman monissa tilanteissa. Näin teemme bibliodraamaa tunnetuksi. Esitettä voi tilata hallituksen jäseniltä.