Bibliodraamakonferenssi 5.-9.9.2018 Itävallassa

Lähde mukaan innostavaan kansainväliseen tapahtumaan!

Konferenssi paikka on Bildunghaus Batschuns. Yhdistys voi lähettää Erasmus+-rahoilla 2-4 osallistujaa. Tutustu oheiseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian: sirpa.juola@saunalahti.fi.

Bibliodraamakonferenssi Virossa 7-9-12.2017

Innostava kurssi tulossa Tallinnaan! Hinta 120 €, sis. lounaan ja kahvin. Majoitusta voi tiedustella Teologisesta Instituutista tai hotellista. Ilmoittautuminen mahdollisimman pian osoitteeseen: kerstin.kask@gmail.com

INNER AND OUTER SCENE
Seminar in Tallinn December 7-9, 2017.

In this seminar/workshop we will combine the two methods bibliodrama and symboldrama. We are constantly moving between an inner meditative side of life and a more active one in the outer world. Both are equally needed and necessary to fulfill our destiny and to enjoy all aspects of life.

To understand more of the mysteries of ourselves as human beings and the mightier power we call God different texts in the Bible can be helpful.
During the seminar we will go deeper into a certain text, using both symboldrama (inner scene) and bibliodrama (outer scene). These methods can be seen more as intertwined with each other, not as separate entities.

Welcome to an exploring adventure!

Mariann Hagbarth                                                          Dr Gerhard Marcel Martin
Psychologist, psychotherapist,                                    Professor of theology
Teacher of symboldrama                                              Founder of bibliodrama
Stockholm, Sweden                                                         Marburg, Germany

Bibliodraaman ajankohtaispäivät 13.-15.10.2017 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä

Ruutin jalanjäljissä

Suomen bibliodraamaohjaajat viettivät innostavan viikonlopun Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Koolla oli n. 35 BD-ohjaajaa ja asiasta kiinnostuneita. Päivien kuluessa pohdittiin eksegetiikan, psykodraaman ja ignatiaanisen ajattelun rajapintoja suhteessa bibliodraamaan.

Päivien luennoitsijat, pastori Minna Salmi Oulusta, psykodraamaohjaajakouluttaja Sirkku Aitolehti Virosta sekä pastori Jaana Räntilä Helsingistä pitivät innostavia luentoja. Kaukaisin vieras tuli Unkarista, bibliodraamaohjaajakouluttaja Peter Varga. Peter ohjasi kaksi työpajaa psyko- ja bibliodraamaa sisältävillä menetelmillä. Bibliodraamaohjaajakouluttaja Aino Mäkisalo ohjasi kaksi työpajaa. Mukana oli myös ignatiaanista retriittiä
ja bibliodraamaa yhdistävä ryhmä: Sinikka Leppihalme, Riitta Kuusi, Ulla-Maija Kyrölä ja Marja Kantanen. Ryhmä ohjasi yhden työpajan.

Seuravaat ajankohtaispäivät ovat, jos Jumala suo, vuonna 2019.

Bibliodraaman ajnkohtaispäivien esite ja ilmoittautumistiedot

Osallistu monimuotoiseen kansainväliseen bibliodraamakoulutukseen eri puolilla Eurooppaa!

YHDESSÄ MONINAISUUDESSA – SUOMEN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN EUROOPPALAISEEN BIBLIODRAMAOHJAAJIEN KOULUTUSKOKONAISUUTEEN -hanke 2017–2019

Pitkää, perustasolta alkanutta ”European Advanced Training for Bibliodrama” (EATB) -koulutusta käy parhaillaan läpi yksi edustaja Suomesta. Mukaan voisi päästä vielä toinen henkilö, jolla on Suomessa suoritettu bibliodraamaohjaajan peruskurssi (= ”ensimmäinen vuosi”). Edellytyksenä olisi osallistuminen yhteensä viiteen koulutusjaksoon (A1-A5, ks. alla). Mikäli tunnet henkilön, jolle tämä laajempi ja pätevöittävä lisäkoulutus voisi sopia, kehota häntä ottamaan välittömästi yhteyttä pj. Sirpa Juolaan (sirpa.juola@saunalahti.fi).

Mikäli olet jo ohjaajakoulutuksesi hankkinut yhdistyksen jäsen, jäsenmaksuasiasi ovat ajan tasalla ja pärjäät kohtuullisesti englannin kielellä, on sinullakin mahdollisuus hakea pääsyä eurooppalaisiin bibliodraaman koulutustapahtumiin apurahan turvin. Vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen hallitukselle riittää. Mikäli samaan koulutusjaksoon on pyrkimässä useampia henkilöitä kuin paikkoja on kulloinkin tarjolla, päättää yhdistyksen hallitus kenelle tai keille tukea myönnetään. Valintatilanteessa etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin tai viime aikoina ole päässeet osallistumaan eurooppalaisiin bibliodraamakoulutuksiin.

Että voisimme paremmin ennakoida tulevia liikkuvuuksia, pyydämme nyt jokaista, jota osallistuminen johonkin tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista kiinnostaa ilmoittamaan alustavasti halustaan osallistua yhdistyksen sihteerille Leena Väyrynen-Sille (leena.kaisa.si@gmail.com) oheisella lomakkeella. Työpajoihin ja konferensseihin on tilaa useammille osallistujille kuin A1-A5 moduuleihin.

Mikäli tunnet jäsenkelpoisen henkilön, jolla olisi kiinnostusta osallistua, kehota häntä ottamaan yhteyttä ja anomaan yhdistyksen jäsenyyttä.

ALUSTAVA KIINNOSTUKSEN ILMAUS OSALLISTUMISESTA YHDESSÄ MONINAISUUDESSA –HANKKEEN LIIKKUVUUKSIIN

NIMI:__________________ ________________ (Jos useita kiinnostavia, merkitse nrolla 1 kiinnostavin jne.)
Tämä kiinnostaa! (+ perustelut!)


6.-10. Nov. 2017 Deutchland

One week course for advanced (A-1) Hamburg /
Haus am Schüberg

Fine Arts 
Outdoor processes

5.-9. March 2018 Hungary

One week course for advanced (A-2) Thessaloniki 
Psychodrama & Biography
Interrligious Aspects

11.-15. June 2018 Finland

One week course for ad-vanced (A-3) Finland
Images and Sounds
(Ei liikkuvuustukea, alennus jäsenille)

5.-9. Sept. 2018 Austria

BD-Congress Batschuns / Austria/ Self organized approaches
"The soil of our hope" (Jes.40:21)

29.11.-3.12.2018 United Kingdom

Special Workshop UK BD in multicultural groups

2019 March/April Thessaloniki

One week course for ad-vanced (A-4) 
Paulus, Drama, Body

2019 spring United Kingdom

Special Workshop UK/ Interfaith Bibliodrama

2019 summer Scotland/ BD-Congress 

24.-28.6.2019 Poland

Final Course (A-5) /Open questions, Final processes, Conclusions

Bibliodraama on parhaimmillaan matkakumppanuutta Raamatun äärellä kolmiyhteisen Jumalan ja lähimmäisen kanssa

Bibliodraamaohjaajaksi

(20 op)

Bibliodraamaohjaaja -koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Koulutusrakenne: Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I Jakso 17.-19.9.2018, II jakso 14.-16.11.2018, jaksot III-VIII vuonna 2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää
Ilmoittautuminen: 17.08.2018 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hän osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Hän tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 610 euroa
Täysihoito: 1560 euroa (Yksi jakso n. 195 euroa)
Kustannusten lisätiedot: Yhden lähijakson ateriapaketti n. 75 € ja majoituspaketti n. 120 € (2 hengen huoneessa). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 €/majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Koulutuksen sisällöt: Aino-Kaarina Mäkisalo tai Eva-Lisa Lindström Muut asiat: Hanna Pulkkinen, aino-kaarina.makisalo-at-gmail.com tai evalisalindstrom-at-gmail.com ja hanna.pulkkinen-at-seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja:  Koulutuksen edellytyksenä on riittävä raamattutiedon tuntemus. Jos osallistujan ammattikoulutukseen ei sisälly raamattutietoa, hän sitoutuu sen hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa. Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle. Vuoden 2019 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2018. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua sekä lähiopiskelujaksoilla kouluttajien työnohjauksessa että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Aino-Kaarina Mäkisalo, aino-kaarina.makisalo@gmail.com tai Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com Muut koulutukseen liittyvät asiat: hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, Hanna Pulkkinen, 044 712 4985. Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Mitä esite kertoo bibliodraamasta?

                                                                                                               

Bibliodraamaesite on uusittu ja siitä on otettu uusi painos sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Olisi suotavaa, että esitettä jaettaisiin mahdollisimman monissa tilanteissa. Näin teemme bibliodraamaa tunnetuksi. Esitettä voi tilata hallituksen jäseniltä.

BD-Itä-Suomi


Itä-Suomen BD-ohjaajia koolla Kuopion tuomiokapitulin tiloissa 10.9.2016 klo 9-16. Päivän teemana oli Kristuksen kirkastuminen, Matteus 17: 1-8. Mukana BD-ohjaaja Dorota Majda Puolasta.