Kokemuksia Bibliodraaman workshopista Hampurissa 6.-10.11.2017

Olen sydämellisen kiitollinen mahdollisuudesta osallistua Ammersbeckissä Hampurissa pidettyyn bibliodraamakoulutusviikkoon! Se oli upea kokemus kaikkineen ja antoi paljon. Oli uuden oppimista  tekstilähtöisesti kokien, sekä erityisesti taiteen ja draaman yhdistämisen ja ulkotyöskentelyn kautta. Merkittävää oli tietenkin työskentelyn ja kokemusten jakaminen toisten eurooppalaisten kanssa.

Jos olisi mahdollista, lähtisin heti uudestaan tuollaiseen koulutukseen. Onnellisia he, jotka saavat sen kokonaan käydä! Onnellinen minäkin, joka sain taivaan ja bd-yhdistyksen lahjana tämän viikon!

Taivas ja maa olivat viisi päivää läsnä. Meille jokaiselle oli varattu nimellä merkityt omat "taiteiluboxit." Väripurkit, vesiastia, väritestipaperi. Huoneestamme teimme itse kukin oman ateljeemme. Ensimmäinen maalaustyö tehtiin yhteisessä tilassa, mutta muut omassa ateljeessa.

Raamatun teksti oli ensin kohta "Jumala loi taivaan ja maan".

Toisena päivänä etsimme ulkona paikkaa, missä näen taivaan ja maan sekä horisontin. Itselleni tuo näkymä löytyi pihalla ylhäältä alas lirisevästä purosta. Kukin meni maalaamaan näkymänsä. Sitten menimme kolmen ryhmiin, laitoimme vuorotellen yhden kuvan esille ja toiset saivat ilman puhetta antaa kuvan elää itselleen ja tehdä liikkeitä, ääntelyä sen mukaan. Sitten saivat sanallisesti kertoa mitä kuvassa näkevät. Lopuksi piti valita yksi, jonka pohjalta tehtiin esitys toisille ryhmille.

Kuvan paikkaa oli etsitty pahviset raamit käsissä, niiden kautta maisemaa katsoen, unohdin sen. Seuraavana työnä, kun kuvaa oli monin mm. edellä mainitsemieni tavoin käsitelty, mentiin raamien kanssa ateljeehen ja annettiin tehdyn kuvan puhua raamien kanssa. Kuinka kuvitan raamit tuo kuva niiden keskellä. Sitten katsottiin lattialla olevat kehyksissä olevat kuvat, siis kaikkien hiljaa ja hartaudella.

Tehtiin uusissa ryhmissä draama, joka siis etukäteen suunniteltiin. Tämän päivän uusi Raamatun kohta oli Isä meidän rukouksesta:"...myös maan päällä niin kuin taivaissa."

Kolmas maalaustyö oli tehdä maalaus niin, että antaa maalattujen raamien puhua ja maalata niiden kanssa vuoropuhelussa.

Raamatunkohtana Ilmestyskirjan uusi maa ja uusi taivas, jota teimme myös yhdessä draamaillen niin, että rajatun alueen kulmissa oli pallit, joille vapaaehtoiset olivat nousseet tekstiä vuoroin lukemaan haluamillaan äänenpainoilla, nopeuksilla, haluamansa kohdan. Sitten kuka vain sai astua pallille tekemään samoin. Muut kulkivat alueen sisällä.

Menimme ulos jälleen uudessa pienryhmässä ja suunnittelimme dramatisoinnin tuohon Ilmestyskirjan kohtaan. Toiveena oli, että käyttäisimme erikielisiä tekstejä. Esityksistä tuli huiman upean puhuttelevia, erilaisia ja ulkoilmatoteutus teki niistä vielä erilailla vaikuttavia.

Mietin, että tämä oli hyvinkin erilaista verrattuna 20 vuotta sitten oppimaani: draamojen harjoittelut, tekstin vähäinen käyttö. Itse pidin kovasti maalaamisen ja draamojen vuorottelusta sekä tuosta, että tekstiaihe oli otettu kolmesta eri Raamatun kohdasta.  Kehotyöskentelyä oli myös joka päivän alussa ja välilläkin.

Raili Ruotsalainen

Bibliodraamakonferenssi Virossa 7-9-12.2017

Kokemuksia kurssilta

Inner and Outer Scene  - SYMBOLIDRAAMAN JA BIBLIODRAAMAN KURSSILLA TALLINNASSA          7-9.12.2017

 ”Ain’t talkin’, just walkin’, heart burnin’, still yearnin’…” Näitä Bob Dylanin (huom. Nobelin kirjallisuuspalkinto 2016) laulun sanoja siteerasi bibliodraamakouluttajamme kurssin viimeisenä aamuna Eestin kirkon Teologisessa Instituutissa Tallinnan vanhan kaupungin sydämessä.

Olimme torstaista lauantaihin sukeltaneet tekstiin ’Emmauksen tiellä’ (Lk 24: 13-35). Työskentelyissä bibliodraaman ja symbolidraaman jaksot vuorottelivat. Symbolidraamoissa meditoimme vaeltaen sisäisellä näyttämöllä itse kukin oman mielemme maisemissa ja tavoittaen alitajunnan tuntumasta mielikuvia, joita kuvasimme väreillä papereille. Symbolidraamajaksot ohjasi ruotsalainen kouluttaja, psykologi ja psykoterapeutti Mariann Hagbarth. Varsinaisista bibliodraamaosuuksista vastasi saksalainen kouluttaja, teologian professori Gerhard Marcel Martin käyttäen asioiden näkyviksi tekemiseen tuttuja bd-elementtejä kuten kehotyöskentelyä, liikkeiden yhdistämistä sanoihin, patsaiden muodostamista, tyhjiä tuoleja ja sosiodraamallista työskentelyä jne. - sivuten myös antiikin draaman lajien komedian, tragedian sekä myös absurdin teatterin soveltamista.

Kurssi oli kouluttajien (sekä mitä ilmeisemmin muutoinkin) historiallinen ensimmäinen kokeilu yhdistää nämä kaksi draamamuotoa toimimaan suhteessa toisiinsa samassa yhteydessä. Lopputulos oli heistä onnistuneempi kuin osasivat odottaakaan. Me kurssilaiset olimme samaa mieltä.

Tekstiä luettiin englanniksi, joka oli yhteinen työskentelykieli. Suomesta oli mukana kolme bibliodraamaohjaajaa: Gunborg, Hannele ja minä. Muut olivat virolaisia, useimmat luterilaisen kirkon työntekijöitä. Muutamat olivat peruneet kurssinsa, joten yhteensä meitä oli 12, joista kaksi miespuolista. Eestiläisillä kollegoillamme ei ollut ennalta samassa määrin kosketusta bibliodraamaan kuin meillä – lukuunottamatta kahta Suomessa bibliodraamaohjaajakoulutuksen taannoin suorittanutta - mutta monet heistä olivat olleet aikaisemmin Mariann Hagbarthin Tallinnassa pitämällä symbolidraaman kurssilla.

Symbolidraama, joka terminä oli itselleni uusi, sisältää mielestäni paljon liittymäkohtia ekspressiiviseen taideterapiaan eikä ole ollenkaan kaukana siitä, miten kuvallinen ilmaisu on ollut esillä meillä Suomessa esim. bibliodraamaohjaajakoulutuksessa. Symbolidraama syventää tekstityöskentelyä siirtäessään painopisteen tekstikeskeisestä toiminnasta osallistujakeskeisyyden puolelle omaan henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan. Se avaa näköaloja myös arkkityyppisiin kuviin ja ryhmän yhteiseen alitajuntaan.

Päivien aikana vaellettiin välillä varsin syvissä vesissä. Mukana oli silti komiikkaa ja keveyttä. Kouluttajien erilaisuutta salliva ja hyväksyvä asenne sekä virkistävä hyväntuulisuus, joka toisinaan näyttäytyi hihittelevänä keskinäisenä huumorina, vaikuttivat ryhmän ilmapiiriin, jossa koettiin luovuuden ja löytämisen iloa. Menetelmäkokonaisuuden syvästä vaikutuksesta kertoo, että meitä osallistujia kehotettiin odottamaan asiaankuuluvien unien saapumista aikaisintaan noin 8 viikon kuluttua seminaarista.

 Eva-Lisa Lindström

 

Bibliodraamakonferenssi 5.-9.9.2018 Itävallassa

Lähde mukaan innostavaan kansainväliseen tapahtumaan!

Konferenssi paikka on Bildunghaus Batschuns. Yhdistys voi lähettää Erasmus+-rahoilla 2-4 osallistujaa. Tutustu oheiseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian: sirpa.juola@saunalahti.fi.

Bibliodraaman ajankohtaispäivät 13.-15.10.2017 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä

Ruutin jalanjäljissä

Suomen bibliodraamaohjaajat viettivät innostavan viikonlopun Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Koolla oli n. 35 BD-ohjaajaa ja asiasta kiinnostuneita. Päivien kuluessa pohdittiin eksegetiikan, psykodraaman ja ignatiaanisen ajattelun rajapintoja suhteessa bibliodraamaan.

Päivien luennoitsijat, pastori Minna Salmi Oulusta, psykodraamaohjaajakouluttaja Sirkku Aitolehti Virosta sekä pastori Jaana Räntilä Helsingistä pitivät innostavia luentoja. Kaukaisin vieras tuli Unkarista, bibliodraamaohjaajakouluttaja Peter Varga. Peter ohjasi kaksi työpajaa psyko- ja bibliodraamaa sisältävillä menetelmillä. Bibliodraamaohjaajakouluttaja Aino Mäkisalo ohjasi kaksi työpajaa. Mukana oli myös ignatiaanista retriittiä
ja bibliodraamaa yhdistävä ryhmä: Sinikka Leppihalme, Riitta Kuusi, Ulla-Maija Kyrölä ja Marja Kantanen. Ryhmä ohjasi yhden työpajan.

Seuravaat ajankohtaispäivät ovat, jos Jumala suo, vuonna 2019.

Osallistu monimuotoiseen kansainväliseen bibliodraamakoulutukseen eri puolilla Eurooppaa!

YHDESSÄ MONINAISUUDESSA – SUOMEN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN EUROOPPALAISEEN BIBLIODRAMAOHJAAJIEN KOULUTUSKOKONAISUUTEEN -hanke 2017–2019

Pitkää, perustasolta alkanutta ”European Advanced Training for Bibliodrama” (EATB) -koulutusta käy parhaillaan läpi yksi edustaja Suomesta. Mukaan voisi päästä vielä toinen henkilö, jolla on Suomessa suoritettu bibliodraamaohjaajan peruskurssi (= ”ensimmäinen vuosi”). Edellytyksenä olisi osallistuminen yhteensä viiteen koulutusjaksoon (A1-A5, ks. alla). Mikäli tunnet henkilön, jolle tämä laajempi ja pätevöittävä lisäkoulutus voisi sopia, kehota häntä ottamaan välittömästi yhteyttä pj. Sirpa Juolaan (sirpa.juola@saunalahti.fi).

Mikäli olet jo ohjaajakoulutuksesi hankkinut yhdistyksen jäsen, jäsenmaksuasiasi ovat ajan tasalla ja pärjäät kohtuullisesti englannin kielellä, on sinullakin mahdollisuus hakea pääsyä eurooppalaisiin bibliodraaman koulutustapahtumiin apurahan turvin. Vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen hallitukselle riittää. Mikäli samaan koulutusjaksoon on pyrkimässä useampia henkilöitä kuin paikkoja on kulloinkin tarjolla, päättää yhdistyksen hallitus kenelle tai keille tukea myönnetään. Valintatilanteessa etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin tai viime aikoina ole päässeet osallistumaan eurooppalaisiin bibliodraamakoulutuksiin.

Että voisimme paremmin ennakoida tulevia liikkuvuuksia, pyydämme nyt jokaista, jota osallistuminen johonkin tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista kiinnostaa ilmoittamaan alustavasti halustaan osallistua yhdistyksen sihteerille Leena Väyrynen-Sille (leena.kaisa.si@gmail.com) oheisella lomakkeella. Työpajoihin ja konferensseihin on tilaa useammille osallistujille kuin A1-A5 moduuleihin.

Mikäli tunnet jäsenkelpoisen henkilön, jolla olisi kiinnostusta osallistua, kehota häntä ottamaan yhteyttä ja anomaan yhdistyksen jäsenyyttä.

ALUSTAVA KIINNOSTUKSEN ILMAUS OSALLISTUMISESTA YHDESSÄ MONINAISUUDESSA –HANKKEEN LIIKKUVUUKSIIN

NIMI:__________________ ________________ (Jos useita kiinnostavia, merkitse nrolla 1 kiinnostavin jne.)
Tämä kiinnostaa! (+ perustelut!)


6.-10. Nov. 2017 Deutchland

One week course for advanced (A-1) Hamburg /
Haus am Schüberg

Fine Arts 
Outdoor processes

5.-9. March 2018 Hungary

One week course for advanced (A-2) Thessaloniki 
Psychodrama & Biography
Interrligious Aspects

11.-15. June 2018 Finland

One week course for ad-vanced (A-3) Finland
Images and Sounds
(Ei liikkuvuustukea, alennus jäsenille)

5.-9. Sept. 2018 Austria

BD-Congress Batschuns / Austria/ Self organized approaches
"The soil of our hope" (Jes.40:21)

29.11.-3.12.2018 United Kingdom

Special Workshop UK BD in multicultural groups

2019 March/April Thessaloniki

One week course for ad-vanced (A-4) 
Paulus, Drama, Body

2019 spring United Kingdom

Special Workshop UK/ Interfaith Bibliodrama

2019 summer Scotland/ BD-Congress 

24.-28.6.2019 Poland

Final Course (A-5) /Open questions, Final processes, Conclusions

Bibliodraama on parhaimmillaan matkakumppanuutta Raamatun äärellä kolmiyhteisen Jumalan ja lähimmäisen kanssa

Bibliodraamaohjaajaksi

(20 op)

Bibliodraamaohjaaja -koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Koulutusrakenne: Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I Jakso 17.-19.9.2018, II jakso 14.-16.11.2018, jaksot III-VIII vuonna 2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää
Ilmoittautuminen: 17.08.2018 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hän osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Hän tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 610 euroa
Täysihoito: 1560 euroa (Yksi jakso n. 195 euroa)
Kustannusten lisätiedot: Yhden lähijakson ateriapaketti n. 75 € ja majoituspaketti n. 120 € (2 hengen huoneessa). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 €/majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Koulutuksen sisällöt: Aino-Kaarina Mäkisalo tai Eva-Lisa Lindström Muut asiat: Hanna Pulkkinen, aino-kaarina.makisalo-at-gmail.com tai evalisalindstrom-at-gmail.com ja hanna.pulkkinen-at-seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja:  Koulutuksen edellytyksenä on riittävä raamattutiedon tuntemus. Jos osallistujan ammattikoulutukseen ei sisälly raamattutietoa, hän sitoutuu sen hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa. Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle. Vuoden 2019 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2018. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua sekä lähiopiskelujaksoilla kouluttajien työnohjauksessa että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Aino-Kaarina Mäkisalo, aino-kaarina.makisalo@gmail.com tai Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com Muut koulutukseen liittyvät asiat: hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, Hanna Pulkkinen, 044 712 4985. Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Mitä esite kertoo bibliodraamasta?

                                                                                                               

Bibliodraamaesite on uusittu ja siitä on otettu uusi painos sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Olisi suotavaa, että esitettä jaettaisiin mahdollisimman monissa tilanteissa. Näin teemme bibliodraamaa tunnetuksi. Esitettä voi tilata hallituksen jäseniltä.

BD-Itä-Suomi


Itä-Suomen BD-ohjaajia koolla Kuopion tuomiokapitulin tiloissa 10.9.2016 klo 9-16. Päivän teemana oli Kristuksen kirkastuminen, Matteus 17: 1-8. Mukana BD-ohjaaja Dorota Majda Puolasta.