Suomessa on tehty bibliodraamaa, eläytyvää raamattutyöskentelyä, vuodesta 1986. Ohjaajia on koulutettu vuodesta 1988. Tällä hetkellä heitä on yli 100. Nyt liike on kypsynyt järjestäytymisen asteelle ja etsii paikkaansa Euroopan bibliodraaman kentässä. Bibliodraaman neuvottelupäivien yhteydessä 12.9.2004 perustettiin Suomen bibliodraamayhdistys. Perustamiskokouksessa yhdistykseen liittyi 37 jäsentä.

Tarkoitus ja toiminta

Suomen bibliodraamayhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää bibliodraamaa ja vahvistaa sen asemaa Suomessa. Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä bibliodraamaa käyttävien kesken. Pitkäntähtäimen tavoitteena on myös turvata bibliodraaman ohjaajakoulutus sekä ohjaajien täydennyskoulutus. Tällä hetkellä ohjaajakoulutusta toteuttaa Seurakuntaopisto.

Suomen bibliodraama yhdistys järjestää alaan liittyviä neuvottelupäiviä sekä koulutusta ja työnohjausta. Jäsenistön välisen yhteydenpidon lisäksi, yhdistys on verkostoitunut bibliodraamaa käyttävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja laitosten kanssa. Yhdistys seuraa myös bibliodraaman kehitystä eri puolilla maailmaa ja välittää alaan liittyvää tietoa ja osaamista kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.