Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on bibliadraamaohjaajakoulutus tai hallituksen hyväksymä muu vastaava koulutus, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jolla hallitus katsoo olevan edellytykset ottaa osaa yhdistyksen toimintaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea tekemällä vapaamuotoisen jäsenhakemuksen hallitukselle. Hakemus lähetetään puheenjohtajalle tai sihteerille.