Aino-Kaarina Mäkisalo ja E-L. Lindström

Minustako bibliodraamaohjaaja? (Aino-Kaarina Mäkisalo ja Eva-Lisa Lindström )

"Hakeuduin bibliodraamakoulutukseen, koska olin saanut hyvän kokemuksen bibliodraamasta muutamissa koulutustilanteissa ja toivoin, että toiminnallisista menetelmistä olisi apua myös sielunhoitotilanteissa sekä erilaisissa perhetyön koulutustilanteissa ja vertaistukiryhmien ohjaamisessa.

Koulutus on antanut runsaasti eväitä ryhmän ohjaamiseen, sielunhoitoon, saarnoihin, itsetuntemuksen oppimiseen. Tunnen, etten ole ihan se sama Liisa, joka hakeutui bibliodraamakoulutukseen lähes pari vuotta sitten."
Liisa Välilä
Perhetalon toiminnanohjaaja, pastori Ylöjärvi
 

"Kirkon nuorisotyönohjaajana ja lähetystyöntekijänä tärkeimmät työvälineeni ovat olleet Raamattu ja oma itseni. Myös ne kuluvat käytössä. Yhteisöllisyys on haaste, jonka toivon kääntyvän voimavaraksi. 

Bibliodraamaohjaajakoulutus on tarjonnut minulle mielekkään ja virkistävän mahdollisuuden pakata tuoreita eväitä reissuilla tyhjentyneeseen reppuuni. Olivatpa tulevat tehtäväni sitten Suomessa tai ulkomailla, lasten, nuorten tai aikuisten parissa koen saaneeni paljon jaettavaa sekä vihjeitä uuden löytämiseksi. 

Sanasta on löytynyt elämää ja elämään on löytynyt Sanaa. Tie on vasta alussa."
Katinka Käyhkö
Nuorisotyönohjaaja
Suomen Lähetyseura 


"Toimin yhteistyössä pääasiassa sellaisten ihmisten ja ryhmien kanssa, jotka eivät ole aktiiviseurakuntaväkeä. Uskon saavani bibliodraamasta menetelmän, jonka välityksellä voin yhdessä heidän kanssaan löytää voimaa antavia kokemuksia ja tulkintoja Raamatun teksteistä"
Sinikka Leppihalme
Yhteiskuntatyön sihteeri
Järvenpää
 

" Hiljaisuuden retriitit ovat vakuuttaneet minut siitä, että Raamattu itse ilman ihmisten selityksiä avaa itseään. Samalla olen kokenut miten bibliodraamassa pienestä lähtökohdasta avautuu huikaisevia näkymiä luomiseen, lunastukseen ja tulevaan.

Omat löytöni osallistuessani bibliodraamatyöskentelyyn ovat avanneet ajatteluani, uskoani, elämääni ja suhdettani Jumalaan niin, että olen vakuuttunut, että bibliodraamaa voidaan käyttää sekä hengelliseen ohjauksen että sielunhoidon välineenä.

Nuoret, vanhat ja lapset kaipaavat raamattuopetusta. Olen kyllästynyt pitämään perinteisiä raamattupiirejä, koska ne toistavat itseään ja ovat usein tietopainotteisia ja elämään soveltaminen jää ohueksi. Bibliodraaman avulla myös Raamatun maisemat ja eksegetiikka heräävät eloon. "
Ulla Säilä
Oppilaitospappi
Oulu
 

"Olen pohjakoulutukseltani kasvatustieteiden maisteri. Hakeutuessani bibliodraamakoulutukseen olin opiskellut psyko-ja sosiodraamaa puolentoista vuoden ajan. Tuo koulutus oli herättänyt halun työskennellä yhä enemmän erilaisten ryhmien kanssa toiminnallisia menetelmiä käyttäen.

Bibliodraama tuntui antavan psyko- ja sosiodraaman rinnalle olennaisen työtavan, sillä toimin aktiivisesti kirkon aikuis- ja avioparityössä sekä raamattupiirien kanssa. Koen, että bibliodraama avaa monenlaisia mahdollisuuksia tuoda Raamatun tekstejä elävään kosketukseen ihmisten oman elämän kanssa."
Katriina Lehti
KM. TRO-opiskelija 
Tuusula
 

Katinka Käyhkö, Katriina Lehti, Ulla Säilä ja Liisa Välilä valmistuvat toukokuussa 2006 biliodraamaohjaajiksi kuuden muun kurssilaisen kanssa Kirkon koulutuskeskuksen kurssilta. Bibliodraamakoulutuksesta on tullut merkittävä toiminnallisten ja eläytyvien menetelmien koulutus seurakuntatyöhön ja erityisesti raamattutyöskentelyihin.

Lyhyesti

Bibliodraamakoulutuksessa noudatetaan Euroopan maiden bibliodraamaverkoston (EBN) kokouksessa Saksassa 25.5.2004 allekirjoitettua sopimusta, jossa määritellään yhteiset bibliodraamaohjaajan pätevyyden koulutukselliset laatuvaatimukset. Bibliodraamaohjaajien koulutuksen järjestävät ja toteuttavat Seurakuntaopisto ja Kirkon Koulutuskeskus Järvenpäässä, ja sen kesto on kaksi vuotta. Koulutus jakaantuu kahteen erilliseen osaan: vuoden mittaiseenperuskurssiin, jonka laajuus on 15 opintopistettä ja ohjaajakurssiin, joka myös kestää vuoden ja on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Tällä hetkellä kahden vuoden mittaisen bibliodraaman ohjaajakoulutuksen on suorittanut lähes 200 henkilöä. Koulutusta on ollut vuodesta 1992 lähtien. 

Kenelle? 

Bibliodraamakoulutus sopii monenlaisissa tehtävissä oleville kirkon, seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen palveluksessa oleville henkilöille: papeille, lehtoreille, diakonian viranhaltijoille, nuorisotyönohjaajille sekä koulujen uskonnonopettajille ja muille, jotka voivat työssään hyödyntää bibliodraamaa. 

Pääsyvaatimukset ja koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen tulevalla on oltava joku edellä mainittu kirkollinen koulutus tai muu sopivaksi katsottu koulutus. Ohjaajakurssille vaaditaan lisäksi muille kuin kirkollisen alan ammattipätevyyden  omaaville yleisen teologian approbatur, jonka voi suorittaa koulutuksen aikana. 

Peruskurssille seurakuntien palveluksessa olevat viranhaltijat voivat ilmoittautua hiippakuntansa tuomiokapituliin koulutussuunnitelman teon yhteydessä. Koulujen uskonnonopettajat, järjestöjen palveluksessa olevat ja muut kiinnostuneet voivat ilmoittautua suoraan Seurakuntaopistoon hakupäivään mennessä.

Ohjaajakurssille ovat oikeutettuja hakemaan ne jotka ovat suorittaneet bibliodraaman peruskurssin tai heillä on vastaava jäsenkokemus bibliodraamaryhmässä ja riittävä koulutuskokemus. Hakemukset lähetetään Seurakuntaopistoon. Hakijat voidaan myös haastatella. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille sopii, niin kiinnitetään myös huomiota siihen, miten hakijat voivat käyttää bibliodraamaa työssään. 

Tiedot kursseista ja hakumenettylystä saa tarkemmin osoitteesta:

www.seurakuntaopisto.fi

kirsi.mattila(-at-)seurakuntaopisto.fi 

 

Peruskurssi   (15 opintopisteen kokonaisuus)

Peruskurssin ensimmäisellä jaksolla kurssilaiset saavat kymmenen päivän jäsenkokemuksen bibliodraamasta. Kurssin kouluttajat ohjaavat bibliodraamaa viidessä kahden päivän seminaarissa. Tavoitteena on, että kurssilaiset saavat mahdollisimman monipuolisen kokemuksen bibliodraamasta. Teksteinä on mm. Vanhan Testamentin patriarkkakertomuksista valittu teksti, psalmiteksti ja Uuden Testamentin maailmasta tekstejä Jeesuksen opetuksista ja parantamiskertomuksista ja yksi teksti liittyen pääsiäiskertomuksiin. Näin he saavat kokemuksen Raamatun roolien ja oman sisäisen maailman roolien yhteydestä. Kouluttajat käyttävät myös mahdollisimman erilaisia menetelmiä bibliodraamatyöskentelyssä, mikä kehittää osanottajien omaa ohjaajan roolia. Tärkeää on myös saada kokemus ryhmän jäsenenä ryhmäprosessista ja oppia näkemään omia toimintarooleja ja valintoja ryhmässä ja nähdä ja hyväksyä erilaisuutta.

Peruskurssin toisella jaksolla, joka on myös viisi kahden päivän seminaaria, aloitetaan ohjaajan roolin harjoittelu. Tavoitteena on, että osanottaja saavuttaisi valmiuden ohjata lyhyitä 2-3 tunnin bibliodraamatyöskentelyjä. Tätä varten opiskellaan bibliodraaman vaiheet, erilaisia toiminnallisia menetelmiä, opitaan valitsemaan kohderyhmälle sopiva teksti ja opiskellaan ryhmäprosessin perusasiat. Koska on kysymys toiminnallisiin ja elämyksellisiin menetelmiin perustuvan työskentelyn opiskelusta, niin oppiminen tapahtuu paljon oman harjoittelun kautta. Jokainen opiskelija harjoittelee ohjausta ja saa siitä palautteen. 

Oppimistapahtuma on myös itsetuntemuksen kasvua ja sitä kautta toisten yksilöllisen kasvun hyväksymistä ryhmässä. 

Päiväohjelma

Agricola kappeli on viileä ja hämärä. Alttarilla palaa kaksi kynttilää. Syksyaamun valo kajastuu kapean ja korkean ikkunan edessä olevan kuvakudoksen läpi kuin toivon merkkinä valosta. Lattialla on vihreä poimutettu liina, jonka päälle on aseteltu syksyn tuotteita, mm. peruna, omenoita, sipuli, pihlajanmarjaterttu, kuivahtanut kukka pihanurmelta, myöhäinen kukkija ja ruusunmarjan kiulukka. Istumme puolikaaressa alttarin edessä. Laulamme tutun Taizee laulun, luemme viikon psalmin vuorolukuna ja pysähdymme katsomaan yksinäistä perunaa, joka näyttää eksyneeltä kauniissa kappelissa. 

"Mikä näistä syksyin luonnon tuotteista puhuttelee sinua erityisesti tänä aamuna?, kysyy toinen ohjaajista. Valitsemme oman hedelmän, kukan tai varvun ja kerromme lyhyesti valintamme perusteista. 

Jokainen koulutusjakso alkaa Kappelissa hartaushetkellä. Seuraamme kirkkovuotta ja vuodenaikojen kiertoa. Jokaisessa hartaudessa on joku "bibliodraamallinen" elementti mukana. Joskus liikumme laulaen, joskus syyttämme kynttilän tai kuljemme alttarin edessä olevassa tilassa ja tervehdimme toisiamme. 

Ensimmäinen koulutuspäivä on pitkä, klo 20 asti. Työskentelyjaksot keskeyttää lounas, päiväkahvi ja illallinen. Toisena päivänä päätämme klo 16. Kun työskentelemme toiminnallisesti ja eläytyen - opetus ja luennot solahtavat harjoitusten väliin - niin aika menee nopeasti. Kahdesta päivästä muodostuu tiivis saareke muun arjen keskelle. 

Ohjaajakurssi (20 op eli peruskurssin kanssa yhteensä 35 opintopisteen kokonaisuus)

Ohjaajakurssin tavoitteena on että, osanottajat oppivat ohjaamaan sekä lyhyitä työskentelyjaksoja että useamman päivän mittaisia työpajoja ja käyttämään bibliodraamaa monipuolisesti omassa työssään.

Osanottajat ohjaavat koulutuksen aikana useita suunnittelemiaan bibliodraamatyöskentelyjä ja saavat niistä tarkan palautteen. Ohjaajan roolia vahvistetaan niin, että osanottajat kiinnittävät erityistä huomiota niihin ohjaajan osarooleihin, joita on tärkeää kehittää. He oppivat katsomaan ryhmäprosessia ohjaajan näkökulmasta, oppivat perusasiat rooliteoriasta ja roolin käytöstä ryhmässä.
Koulutuksen aikana he saavat erityisopetusta kuvan ja maalauksen käytöstä bibliodraamassa, keho- ja äänityöskentelystä ja eksegetiikan osuudesta työskentelyssä. 

Koulutukseen kuuluu yksi neljän päivän jakso, jonka aikana opiskellaan Peter Pitzelen kehittämää suurryhmämetodia. Pitzelen menetelmä on osoittautunut erittäin sopivaksi seurakuntatyön erilaisiin tilanteisiin. Sitä voidaan soveltaa myös saarnaamiseen. 

Ohjaajakurssiin kuuluu kahden päivän koulutusjaksojen lisäksi työskentelyä vertais- ja työnohjausryhmissä väliaikoina. Osanottajat ohjaavat myös omissa viitekehyksissään bibliodramaryhmää ja tekevät ohjaustyöstä kirjallisen raportin. 

Läpi koulutuksen kulkee punaisena lankana oman persoonallisen kasvun seuraaminen, myös ohjaajan roolissa. 

Kouluttajien esittely

Kouluttajina toimivat tällä hetkellä bibliodraamakouluttajat, TM, pastori Aino-Kaarina Mäkisalo ja TM, seurakuntapastori Eva-Lisa Lindström. He ovat kouluttaneet yhdessä vuodesta 2006 alkaen. 
Aino-Kaarina Mäkisalo toimi kouluttajana vuodesta 1999 lähtien Matti-Pekka Virtaniemen kanssa. Mäkisalo on lausuntataitelija ja draamaohjaaja. Hän on ohjannut 1980-luvulta saakka lasten-, nuoren ja aikuisten teatteriryhmiä. Bibiliodraamaohjaajana hän toiminut 1980-luvun lopusta saakka. Hän vieraili kansainvälisissä bibliodraamakonferensseissa Saksassa ohjaajana kymmenen vuoden ajan.
Eva-Lisa Lindström on psykodraamaohjaaja sekä työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä, joka on ohjannut bibliodraamaa yli kahdenkymmenen vuoden ajan omassa seurakuntatyössään ja mm. kuntoutusryhmissä ja koulutustilanteissa. 

Historiaa 

Suomalaisen bibliodraaman ”äiti” Sirkku Aitolehti aloitti 1988 syksyllä bibliodraamaohjaajien kaksivuotisen koulutuksen. Aluksi koulutus toteutui hänen perustamansa Myytti Oy -yrityksen kautta. Koulutus siirtyi Kirkon koulutuskeskuksen koulutustarjontaan vuonna 1993. Ratkaisu on ainutlaatuinen. Toisena kouluttaja toimi. Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja TL Matti-Pekka Virtaniemi. Hän toimi bibliodraaman perus-ja ohjaajakurssien opettajana vuodesta 1993 vuoteen 2006. 

Peruskursseilla vuosien aikana 2003 -2004 ovat toimineet myös opettajina bibliodraamaohjaajat, pastorit TM Hannu Pöntinen ja TM Minna Salmi. 

Tulevaisuus

Bibliodraama näyttää muodostuneen Suomen kirkossa ja seurakunnissa kestotuotteeksi; se ei ole osoittautunut ohimeneväksi muoti-ilmiöksi. Niin peruskurssille kuin ohjaajakoulutukseenkin on jo usean vuoden ajan hakeutunut maksimisuuruinen yli 20 hengen joukko eri puolilta Suomea. Bibliodraamaohjaajakoulutuksen on koettu antavan paljon eväitä omaan henkilökohtaiseen kasvuun työntekijänä. Jotkut osanottajat ovat sanoittaneet, että suhde kaikkeen seurakuntatyöhön muuttui koulutuksen aikana. Bibliodraama toteutuu edelleen suurimmaksi osaksi seurakuntatyön osana, mutta myös muiden alojen edustajia on viime vuosina osallistunut koulutukseen, joten bibliodraama on pienin askelin leviämässä myös seurakuntatyön ulkopuolelle. 

Suomen Bibliodraamayhdistys perustettiin vuonna 2004. Yhdistyksen eräs tarkoitus on huolehtia siitä, että ohjaajakoulutus toteutuu ja jatkuu Suomessa. 

Miksi minä ohjaajaksi?

Pastori Pirkko Seitsonen valmistui toukokuussa 2005 bibliodraamaohjaajaksi. Hän kertoi, miten häneen tarttui halu lähteä koulutukseen:

"Tietämättä kovinkaan tarkasti, mitä bibliodraama on, päätin kymmenisen vuotta sitten lähteä mukaan erääseen alkavaan bibliodraamaryhmään. Tiesin vain sen, että ryhmä työskentelee Raamatun kanssa ja toivoin löytäväni uuden tavan lähestyä tekstejä - tavan, jossa olisi tilaa omille kysymyksille ja omalle kokemukselle. 

Vaikutuin jo ensimmäisestä kerrasta. Yhdessä ryhmän kanssa koin merkityksellisiä löytöjä tutuista tutuimpienkin raamatuntekstein äärellä. 

Ohjaajakoulutukseen lähtemisen syy on halu seurakuntatyössä auttaa ihmisiä saman riemastuttavan kokemuksen äärelle ja rakastumaan Raamattuun uudelleen. "

Pirkko Seitsonen
Pastori
Vuosaari, Helsinki

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.02 | 18:39

Tuli talviloma ja aikaa katsoa näitä sivuja. Hienot ovat! Kiitos tekijöille.

...
31.01 | 14:35

Heipps!
Hienot sivut, joten Onnittelut ahertajille. Päivitän parhaillani omia sivuja. Vuosikokous?- riippuu fysiikasta? Jäsenmaksu! Hyvä kun muistutit.

...
30.01 | 17:20

Hyvä, kun otit asian puheeksi. Ohjaajien nimilista jäi epähuomiossa pois näitä uusia sivuja tehtäessä. Ehkäpä ne saadaan vielä takaisin.

...
30.01 | 15:58

Hei Kimmo ja hallitus ja yhdistyksen jäsenet! Hyvät sivut? Onko jossain vielä ohjaajien nimiluetteloa?

...
Tykkäät tästä sivusta