Isosti ilmastosta - bibliodraamatyöskentely Paavalin kirkolla 17.4.2019

Suomen bibliodraaman äiti, Sirkku Aitolehti, ohjasi bibliodraamatyöskentelyn Paavalin kirkossa 17.4.2019 klo 14-16.30. Osallistujia oli kymmenkunta. Raamatunkohtana Kol 1:15-20. Kirkkosali oli vaikuttava, symboleja täynnä oleva, työskentelytila. Työskentely oli syvällinen ja antoisa tapahtuma. Kiitos Sirkku.

Kuvassa Sirkku on nuoremman sisarensa kanssa.

Bibliodraaman verkostopäivät 2019

Bibliodraaman verkostopäivät -
Draaman kautta Raamattuun
9.-11.9.2019 Helsingissä.

Kouluttajana toimii
Heidemarie Langer Saksasta.

Teksti Matteus 15: 21-28

Tule mukaan!


 
 
 
 

Draaman kautta Raamattuun - bibliodraaman verkostopäivät 9.-11.9.2019

Uusi hallitus 2019

Suomen bibliodraamayhdistyksen vuosikokous li ma 11.3. klo 16.30 Helsingin Seuratuvan tiloissa, Kampin Autotalossa, os. Salomonkatu 17 D, 2 krs. Vuosikokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä, joista hallituksen jäseniä 6 henkilöä. 

Asialistalla olivat mm. viime vuoden tilinpäätös ja seuraava talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Väyrynen-Si ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Gunborg Lindqvist, Hannele Lund, Maarit Tampio ja Anne Blomqvist. Varajäseniksi valittiin Eva-Lisa Lindström ja Hanna Pulkkinen. 

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hallituksen pöytäkirjojen yhteydessä. 

Kutsu kokoukseen lähetettiin jäsenille sähköpostilla 19.1. Jos et saanut sitä, ilmoita hallituksen sihteerille yhteystietosi, bibliodraama.sihteeri@gmail.com

Ennen vuosikokousta oli bibliodraamatapahtuma. Sini Rantakari ohjasi tarinateatteriin pohjautuvan bibliodraamatyöskentelyn Raamatunkohdasta Fil 2: 5-11. Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla klo 14. 

European Advance Training for Bibliodrama-hanke 2017-2019

Eurooppalainen bibliodraamahanke, EATB, johon yhdistyksemme on vahvalla panoksella osallistunut, on tulossa päätökseensä. Yhdistyksen jäseniä osallistuu vielä Hampurin ja Thessalonikin jaksoille. Enää ei EATB- hankkeen puitteissa ole mahdollista hakea lähtijäksi. 
 
Uudesta hankkeesta tiedotetaan, mikäli rahoitus saadaan.
 
 

Bibliodraamaohjaajan mentorointi

MENTORIKSI?

Haluatko olla käytettävissä tuoreiden bibliodraamaohjaajien mentorina/konsulttina?

Kokoamme yhdistyksen nettisivuille listaa bd-ohjaajista, joihin vastavalmistuneet voivat ottaa yhteyttä eri puolilla Suomea halutessaan tukea johonkin ohjaamiseen liittyvässä kysymyksessä tai vaikkapa etsiessään ohjaajakaveria parikseen. Tehtävä on vapaaehtoinen ja vie juuri sen verran aikaasi kuin itse haluat. Jos voit olla avuksi, anna yhteystietosi SBDY:n puheenjohtajalle: sirpa.juola@saunalahti.fi                                                                                                                                                      

 

 

 

Minna Salmen väitöstilaisuus aiheesta Bibliodraama ja raamatuntulkinta 12.9.2018

Minna Salmen väitöskirja aiheesta Bibliodraama ja raamatuntulkinta hyväksyttiin väitöstilaisuudessa 12.9.2018. Minnasta tulee ensimmäinen "bibliodraama-tohtori". 

 

Lämpimät onnittelut, Minna!

 

 

LECTIO Praecursoria: Bibliodraama ja raamatuntulkinta

Minna Salmen Lectio väitöstilaisuudessa 12.9.2018 klo 12

Tutustu Minna Salmen väitöskirjaan

Minna Salmen väitöskirja Bibliodraama ja raamatuntulkinta on luettavissa ja ladattavissa tässä linkissä:

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/239935 

 

Mitä esite kertoo bibliodraamasta?

                                                                                                               

Bibliodraamaesite on uusittu ja siitä on otettu uusi painos sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Olisi suotavaa, että esitettä jaettaisiin mahdollisimman monissa tilanteissa. Näin teemme bibliodraamaa tunnetuksi. Esitettä voi tilata hallituksen jäseniltä.

Kouluttaudu bibliodraamaohjaajaksi

🙂Bibliodraamaohjaajajaksi

Intresserad av bibliodrama? Ny ledarutbildning börjar 17.9 !!! 
Kursspråket är finska, men det går att använda svenska. 

(20 op)

Bibliodraamaohjaaja -koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Koulutusrakenne: Erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: I Jakso 17.-19.9.2018, II jakso 14.-16.11.2018, jaksot III-VIII vuonna 2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää
Ilmoittautuminen: 17.08.2018 mennessä www.seurakuntaopisto.fi/agricola/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hän osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Hän tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 610 euroa
Täysihoito: 1560 euroa (Yksi jakso n. 195 euroa)
Kustannusten lisätiedot: Yhden lähijakson ateriapaketti n. 75 € ja majoituspaketti n. 120 € (2 hengen huoneessa). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 €/majoitusvuorokausi.
Tiedustelut: Koulutuksen sisällöt: Aino-Kaarina Mäkisalo tai Eva-Lisa Lindström Muut asiat: Hanna Pulkkinen, aino-kaarina.makisalo-at-gmail.com tai evalisalindstrom-at-gmail.com ja hanna.pulkkinen-at-seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja:  Koulutuksen edellytyksenä on riittävä raamattutiedon tuntemus. Jos osallistujan ammattikoulutukseen ei sisälly raamattutietoa, hän sitoutuu sen hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa. Koulutukseen sisältyy 8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle. Vuoden 2019 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan keväällä 2018. Koulutus sisältää oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua sekä lähiopiskelujaksoilla kouluttajien työnohjauksessa että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Tiedustelut koulutuksen sisällöstä ja haastattelut: Aino-Kaarina Mäkisalo, aino-kaarina.makisalo@gmail.com tai Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com Muut koulutukseen liittyvät asiat: hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, Hanna Pulkkinen, 044 712 4985. Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.