Organisaatio- CV

Suomen Bibliodraamayhdistys ry:n Organisaatio- CV 

Organisaatio -CV:stä ilmenee yhdistyksen tähän mennessä hankkima osaaminen. CV tuo ilmi yhdistyksen jäsenten taitoja ja pätevyyksiä. CV sisältää yksityiskohtia jäsenten koulutuksesta, työkokemuksesta, kielitaidosta ja muista taidoista. 

Organisaatio-CV:n  avulla ulkopuolisten on helpompi hahmottaa, millaista asiantuntemusta Suomen Bibliodraamayhdistyksestä löytyy ja ottaa halutessaan yhteyttä.

Organisaatio CV

Yhdistyksen jäsenten koulutustausta

- opettaja, pappi, diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja, perheneuvoja, psykoterapeutti, retriitinohjaaja, lähetystyöntekijä, evankelista, työnohjaaja, työyhteisökonsultti, näyttelijä

- perustutkinto, maisterin tutkinto, tohtorin tutkinto

- erityisopintoja: päihdetyö, aikuistyö, työ pakolaisten parissa, kansainväliset opinnot

Osaamisalueita ovat

- teologia, eksegetiikka, kasvatus, diakonia-ja sosiaalityö, terapiatyö, sielunhoito, hengellinen ohjaus, ryhmän ohjaaminen, työyhteisökysymykset, työhyvinvointi

Työskentelymenetelmiä

- bibliodraama, psykodraama, sosiodraama, tarinateatteri, kehotyöskentely, taideterapia, erilaiset toiminnalliset menetelmät 

Kielitaito

- suomi, ruotsi, englanti, saksa