Bibliodraama (Aino-Kaarina Mäkisalo)

MITÄ

Sanasta draama tulee ehkä ensimmäiseksi mieleen näytteleminen, mutta siitä ei ole kysymys. Bibliodraama on koulutetun ohjaajan johdolla ryhmässä tapahtuvaa luovaa raamattutyöskentelyä. Tavoitteena on vuorovaikutus Raamatun tekstin, oman itsen ja ryhmän kanssa. Se on eläytymistä Raamatun maailmaan ja siellä vastaantuleviin ihmisiin. Se on eräänlainen aikamatka kertomuksen maailmaan.

KENELLE

Bibliodraamaan voi osallistua kuka tahansa Raamatusta ja ihmisen elämästä kiinnostunut. Jokainen saa olla mukana sillä tavalla kuin se hänelle itselleen kulloinkin on luontevaa ja mahdollista. Osallistuja ei tarvitse etukäteistietoja tai taitoja. Ainoa ehto on, että ryhmään ei voi tulla kesken matkaa eikä siitä saa mielellään poistua ennen yhteistä lopetusta.

Bibliodraama sopii kaikenikäisille.

MITEN

Bibliodraamassa valittua Raamatun kertomusta luetaan ja kuunnellaan monin eri tavoin. Perusmenetelmänä on eläytyminen Raamatun henkilöihin ja tärkeisiin elementteihin. Koko keho kaikkine aisteineen on läsnä bibliodraamatyöskentelyssä. Ohjaaja voi käyttää roolityöskentelyä , liikettä, tanssia, kuvataiteen keinoja, muovaamista, symboliesineitä, värikkäitä kankaita jne.

Ohjaajan koulutuksellisesta taustasta ja painotuksista riippuen bibliodraamassa käytetään sosio- ja psykodraaman, tarinateatterin, teatterin, kehotyöskentelyn, kuvan ja maalauksen käytön menetelmiä.  

MIKSI

Bibliodraamassa osallistaja saa mahdollisuuden luoda omaehtoista ja elämyksellistä suhdettaan Raamattuun vapaana totutuista tulkinnoista. Raamatun teksti on muuttumaton ja siihen palataan uudestaan ja uudestaan bibliodraamatyöskentelyssä.  

Painopisteinä voi olla osallistujan raamattutiedon lisääminen, oma hengellinen ja henkinen kasvu, sielunhoito, työnohjauksellinen tai terapeuttinen prosessi, eri uskontojen ja kulttuurien tarkastelu tai uskontopedagogiikka.  

MISSÄ JA MILLOIN

Bibliodraamat voivat olla hyvin eripituisia. Lyhyimmillään se on 10- 20 minuuttia, esimerkiksi hartaushetkissä. Yleensä bibliodraamajakso kestää 2 -3 tuntia. Kokoontumisia voi olla myös useita (4-6 kertaa) yhtä tekstiä tai teemaa kohden. Bibliodraamaa toteutetaan myös kokonaisen viikonlopun pituisena työpajana.

Bibliodraamaryhmät voivat olla erikokoisia. Ihanteellinen on 8 -12 hengen ryhmä. Bibliodraamaa voi toteuttaa myös suurryhmissä niihin tarkoitetuilla menetelmillä kuten Peter Pitzelen suurryhmämenetelmä. (Peter Pitzele, www.bibliodrama.com)

Suomessa on noin 150 koulutettua bibliodraamaohjaajaa ja he ohjaavat pääsääntöisesti seurakunnissa. Helsingissä tapahtuvista työpajoista saa tietoa Kirkko ja Kaupunki lehdestä.

Kirjallisuutta ja artikkeleja

Kata, K. 1998. Erään bibliodraaman tarina ; Tutkimus bibliodraamakurssita osallistujien, ohjaajan ja havainnoijan näkökulmasta. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto.

Koskela, M. 2014. Suojelusenkeli, viestinviejä, henkiopas, paha enkeli : Enkelien tehtävä kuuden miehen kertomissa kokemuksissa. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto.

Krondorfer, B. (toim.). 1992. Body and Bible. Trinity Press International
Martin, G. M., 2007. Pyhä ja karkea : bibliodraama – teoria ja käytäntö. Suomen Pipiliaseura

Mäkisalo, M. (toim), 1998. Bibliodraama – draamaa vaan ei näytelmää. Seurakuntaopisto.

Niskanen, A. 2013. Työvälineenä draamattu : Bibliodraama Raamatun kokonaisvaltaisena, henkilökohtaisena ja moniulotteisena tulkintaprosessina. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto.

Pesonen, A. 1998. Bibliodraama ja kärsimyksen ongelman kohtaaminen. Opinnäytetyö. Diakonia Ammattikorkeakoulu

Salmi, M. 2018. Bibliodraama ja raamatuntulkinta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/239935

Tarkkonen, M. 1996. Ruutin kirjan jumalakuva: Matka Moabista Betlehemiin. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto.

Törmä, T. 2015. Oma ruumis ja kerronnan kaari. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158237

PDF-tiedostoja: