Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma. Se mahdollistaa vuosittain miljoonien eurooppalaisten nuorten ja aikuisten kouluttautumista, opiskelua, harjoittelua ja oman osaamisen kehittämistä. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa organisaatioille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa.

Yhdistyksemme sai ensimmäisen Erasmus-rahoitetun liikkuvuushankkeensa v. 2017 ja kolmas hankkeemme päättyi joulukuussa 2023. Voit tutustua tarkemmin hankkeisiimme esimerkiksi yhdistyksen jäsenjulkaisun tai aikuiskoulutuksen eurooppalaisen EPALE-foorumin blogien kautta.

Elämää moninaisuudessa -hanke

Suomen bibliodraamayhdistyksen kolmas, edellisiä lyhyempi Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke toteutui 22.06.2022‒21.12.2023. Halusimme sen turvin sisällyttää kansainvälisyyttä, eurooppalaisuutta ja monimuotoisuutta yhä syvemmin yhdistyksen ja sen jäsenten elämään.

Hankkeen nimi “Elämää monimuotoisuudessa” alleviivasi sitä, ettemme enää vain opiskelisi ”uutta” asiaa, vaan pyrimme siihen, että monimuotoisuudesta tulisi yhdistyksessämme luontevaa, normaalia ja arkipäiväistä – kuin hengitettävää ilmaa ja juotavaa vettä, joista saadaan voimaa elämään. Kaiken kaikkiaan hankkeessa toteutui 12 liikkuvuutta.

Hanke käynnisti kahden uuden eurooppalaisen bibliodraamaohjaajan ja yhden moninaisten ohjaajaopiskelijoiden kouluttajaksi pätevöityvän henkilön pidemmät koulutukset, sekä mahdollisti yksittäisten jäsenten koulutusliikkuvuuksia Eurooppaan.

Hankkeessa kutsuttiin Suomeen myös kolme vierailevaa bibliodraamaohjaajaa opettamaan meille uusia menetelmiä erillisessä metodityöpajassa Björkössä sekä vahvistamaan vuoropuhelua myös katolisen ja ortodoksisen kirkon edustajien kanssa European Bibliodrama Workshop -tapahtumassa Turussa, joka kokosi yhteen liki 70 bibliodraamaohjaajaa eri puolilta Eurooppaa.

Euroopan bibliodraamaverkoston (EBN) vuotuinen workshop (EBW) pidettiin 15.-19.8.2023 Turussa

Eteenpäin moninaisuudessa -hanke

Eteenpäin moninaisuudessa – Bibliodraamaohjaajien kulttuurienvälisten taitojen syventäminen Suomessa -hanke 2019-2022

Suomen bibliodraamayhdistys haki ja sai toisen Erasmus+ -liikkuvuushankerahoituksen ajalle 19.6.2019-18.6.2021. Koronan takia hankeaikaa jatkettiin lopulta 18.6.2022 saakka.

Tällä rahoituksella saatiin päätökseen ensimmäisessä hankkeessa aloitettu eurooppalainen EATB-/Crossborder-ohjaajakoulutus. Koulutuksesta valmistui Elefteria Apostolidou, joka on sittemmin ohjannut bibliodraamaa muun muassa Oulun kirkkopäivillä 2022 ja valittiin vuoden papiksi vuonna 2023

Osallistujaliikkuvuuksien lisäksi hanke sisälsi kouluttajaliikkuvuuksia ja ns. job shadowing -liikkuvuuksia, joiden avulla bd-ohjaajat voivat mennä kouluttamaan kutsusta muualle EU-maihin tai seuraamaan jonkun toisen ohjaajan työskentelyä. 

Toisella hankkeella jatkettiin aiemman hankkeen aikana alkanutta jäsenistön kansainvälisten kontaktien vahvistamista ja tuettiin kulttuurien- ja katsomustenvälisten ryhmien ohjaamisen taitoa. Nyt haluttiin kannustaa erityisesti muita kuin Etelä-Suomessa asuvia jäseniä ja pappeja osallistumaan kansainvälisiin koulutuksiin. Tavoitteena oli myös varmistaa, että yhdistyksen kansainväliset kontaktit ovat riittävän laajat myös tulevaisuudessa. 

Hankkeelle myönnetyistä 18 liikkuvuudesta pystyttiin lopulta toteuttamaan 16. Lisäksi järjestettiin useita European Bibliodrama Online (EBO) -verkkobibliodraamoja, joissa sekä osallistujina että ohjaajina oli suomalaisia. Hanke sai erinomaisen loppuarvioinnin (90/100).

Yhdessä moninaisuudessa -hanke

Yhdessä moninaisuudessa – Suomen edustajien osallistuminen Eurooppalaiseen bibliodraamaohjaajien koulutuskokonaisuuteen -hanke 2017–2019

Tämä, Suomen bibliodraamayhdistys ry:n ensimmäinen Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke toteutettiin 20.06.2017-19.06.2019.

Sen avulla tehtiin peräti 22 liikkuvuutta (yhteensä 15 henkilöä). Hanke mahdollisti ensimmäisen suomalaisen kouluttautumista eurooppalaiseksi bibliodraamaohjaajaksi, lisäsi ja vahvisti jäsenistön kansainvälistä osaamista sekä uudisti yhdistystä. 

Hanke myös päivitti yhdistyksemme yhteydet muihin eurooppalaisiin bibliodraamayhdistyksiin, paransi yhdistyksen tunnettuutta Suomessa sekä kehitti omaa hankeosaamistamme. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on images_and_souds-seminaari.jpg
Images and Sounds – seminaari Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 11.-15.6.2018. Seminaari oli osa pitkää eurooppalaista biblioraamaohjaajien koulutusta, johon Suomesta osallistui yksi henkilö. Kuvassa seminaarin osanottajat kouluttajineen.