Eteenpäin moninaisuudessa -hanke

Suomen bibliodraamayhdistys haki uutta Erasmus+ -liikkuvuushankerahaa ajalle 19.6.2019-18.6.2021. 

Tällä rahoituksella saatiin päätökseen EATB-/Crossborder-ohjaajakoulutus, joka alkoi aiemman hankkeen myötä. Siitä valmistui bd-ohjaajaksi Elefteria Apostolidou, joka työskentelee tällä hetkellä Porvoon ruotsinkielisessä seurakunnassa pastorina. 

Osallistujaliikkuvuuksien lisäksi yhdistys anoi kouluttajaliikkuvuuksia ja ns. job shadowing -liikkuvuuksia, joiden avulla bd-ohjaaja voi mennä kouluttamaan kutsusta muualle EU-maihin tai seuraamaan jonkun toisen ohjaajan työskentelyä. 

Osallistujaliikkuvuudella pääsee kurssille siten, että kurssimaksut, matkakulut ja ateriakorvaus maksetaan ensikertalaiselle kokonaan, toisen kerran lähtevälle 75 % ja kolmannen tai useamman kerran lähtevälle 50 %. 

Uudella hankkeella jatketaan aiemman hankkeen aikana alkanutta jäsenistön kansainvälisten kontaktien vahvistamista ja tuetaan monikulttuuristen ryhmien ohjaamisen taitoa. Tavoitteena on saada lähtemään lisää ohjaajia erityisesti Tampere-Turku-Helsinki-kolmion ulkopuolelta ja myös muita kuin seurakuntapappeja. Tavoitteena on myös varmistaa, että yhdistyksen kansainväliset kontaktit ovat riittävän laajat myös tulevaisuudessa. 

Seuraavat koulutukset, joihin yhdistyksen jäsenet voivat hakea, ovat: 

  1. Special Seminar for Bibliodrama facilitators ”Mary in Bible and Koran” 4 päivää keväällä 2021, Haus Gutenberg, Liechtenstein, 1-2 hlö.
  2. Job shadowing –jaksolle 1 hlö v. 2021 

Lisäksi on tarjolla kursseja, joita varten pitää hakea uutta rahoitusta:

  1. EATB/Crossborder-kokonaisuuteen osallistutaan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi ja yhdistyksen ja bibliodraaman kannalta merkittäväksi. Tällöin koko koulutuksen suorittaisi 1-2 henkilöä. Tuetaan mentoroinnilla koulutusohjelmaan Suomesta mahdollisesti osallistuvia. Suunnitteilla kokonaisuuden aloittava peruskurssi 2.-13.8.2021 Ruotsin Bibliodrama sällskapet. 
  2. EBN European Bibliodrama Workshop Congress in Torre Pellice, Italia 1.-5.9.2021, 1-2 hlö

Kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen perusteluineen yhdistyksen sihteerille, bibliodraama.sihteeri(a)gmail.com. Hakemuksessa tulee selvittää, miten aikoo hyödyntää koulutuksen antia bd-ohjaajana. 

Yhdessä moninaisuudessa -hanke

Yhdessä moninaisuudessa – Suomen edustajien osallistuminen Eurooppalaiseen bibliodraamaohjaajien koulutuskokonaisuuteen -hanke 2017–2019

Hanke on päättynyt kesäkuussa 2019. 

Sen avulla tehtiin 22 liikkuvuutta (yhteensä 15 henkilöä) ja saatiin näin vahvistettua jäsenistön kansainvälistä osaamista ja uudistettua yhdistystä. 

Hanke myös avasi uudella tavalla yhdistyksemme pitämään yhteyttä eurooppalaiseen bibliodraamakoulutukseen ja kehittämään omaa osaamistamme. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on images_and_souds-seminaari.jpg
Images and Sounds – seminaari Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 11.-15.6.2018. Seminaari on osa Yhdessä moninaisuudessa- hanketta. Kuvassa seminaarin osanottajat kouluttajineen.