Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma vuosille 2021-2027. Se mahdollistaa miljoonien eurooppalaisten nuorten, opiskelijoiden ja aikuisten kouluttautumista, opiskelua ja harjoittelua ja oman osaamisen kehittämistä. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa organisaatioille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhdistyksemme sai ensimmäisen Erasmus-rahoitetun liikkuvuushankkeensa v. 2017.

Elämää moninaisuudessa -hanke

Parhaillaan on menossa Suomen bibliodraamayhdistyksen kolmas Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke. Tämän, 22.06.2022-21.12.2023 toteutuvan, lyhytkestoisen hankkeen turvin haluamme sisällyttää kansainvälisyyttä, eurooppalaisuutta ja monimuotoisuutta yhä syvemmin yhdistyksen ja sen jäsenten elämään.

Hankkeen nimi “Elämää monimuotoisuudessa” tavoittelee tätä: emme enää opiskele asiaa teoreettisesti eikä monimuotoisuuden ymmärtäminen ole vain muutamien yksittäisten ihmisten vastuulla. Haluamme, että yhdistyksessämme monimuotoisuus on luontevaa, normaalia ja arkipäiväistä – kuin hengitettävää ilmaa ja juotavaa vettä, joista ammennetaan elämään voimaa.

Hankkeessa aloitetaan kahden uuden eurooppalaisen biblioidraamaohjaajan koulutus, yhden moninaisten ohjaajaopiskelijoiden koulutukseen pätevöityneen kouluttajan koulutus, sekä mahdollistetaan erityisesti syystä tai toisesta heikommassa asemassa olevien jäsenten koulutusliikkuvuuksia Eurooppaan. Lisäksi hankkeessa kutsutaan vieraileva kouluttaja Suomeen ja tarjotaan yhdelle kouluttajalle mahdollisuutta lähteä ulkomaille koulutustehtäviin. Hanke sisältää yhteensä 12 liikkuvuutta.

Eteenpäin moninaisuudessa -hanke

Eteenpäin moninaisuudessa – Bibliodraamaohjaajien kulttuurienvälisten taitojen syventäminen Suomessa -hanke 2019-2022

Suomen bibliodraamayhdistys haki ja sai toisen Erasmus+ -liikkuvuushankerahoituksen ajalle 19.6.2019-18.6.2021. Koronan takia hankeaikaa jatkettiin lopulta 18.6.2022 saakka.

Tällä rahoituksella saatiin päätökseen ensimmäisessä hankkeessa aloitettu eurooppalainen EATB-/Crossborder-ohjaajakoulutus. Koulutuksesta valmistui Elefteria Apostolidou, joka työskentelee tällä hetkellä Porvoon ruotsinkielisessä seurakunnassa pastorina. 

Osallistujaliikkuvuuksien lisäksi hanke sisälsi kouluttajaliikkuvuuksia ja ns. job shadowing -liikkuvuuksia, joiden avulla bd-ohjaajat voivat mennä kouluttamaan kutsusta muualle EU-maihin tai seuraamaan jonkun toisen ohjaajan työskentelyä. 

Toisella hankkeella jatkettiin aiemman hankkeen aikana alkanutta jäsenistön kansainvälisten kontaktien vahvistamista ja tuettiin kulttuurien- ja katsomustenvälisten ryhmien ohjaamisen taitoa. Nyt haluttiin kannustaa erityisesti muita kuin Etelä-Suomessa asuvia jäseniä ja pappeja osallistumaan kansainvälisiin koulutuksiin. Tavoitteena oli myös varmistaa, että yhdistyksen kansainväliset kontaktit ovat riittävän laajat myös tulevaisuudessa. 

Hankkeelle myönnetyistä 18 liikkuvuudesta pystyttiin lopulta toteuttamaan 16. Lisäksi järjestettiin useita European Bibliodrama Online (EBO) -verkkobibliodraamoja, joissa sekä osallistujina että ohjaajina oli suomalaisia. Hanke sai erinomaisen loppuarvioinnin (90/100).

Yhdessä moninaisuudessa -hanke

Yhdessä moninaisuudessa – Suomen edustajien osallistuminen Eurooppalaiseen bibliodraamaohjaajien koulutuskokonaisuuteen -hanke 2017–2019

Tämä, Suomen bibliodraamayhdistys ry:n ensimmäinen Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke toteutettiin 20.06.2017-19.06.2019.

Sen avulla tehtiin peräti 22 liikkuvuutta (yhteensä 15 henkilöä). Hanke mahdollisti ensimmäisen suomalaisen kouluttautumista eurooppalaiseksi bibliodraamaohjaajaksi, lisäsi ja vahvisti jäsenistön kansainvälistä osaamista sekä uudisti yhdistystä. 

Hanke myös päivitti yhdistyksemme yhteydet muihin eurooppalaisiin bibliodraamayhdistyksiin, paransi yhdistyksen tunnettuutta Suomessa sekä kehitti omaa hankeosaamistamme. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on images_and_souds-seminaari.jpg
Images and Sounds – seminaari Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 11.-15.6.2018. Seminaari oli osa pitkää eurooppalaista biblioraamaohjaajien koulutusta, johon Suomesta osallistui yksi henkilö. Kuvassa seminaarin osanottajat kouluttajineen.