Monikkoryhmät Suomessa

Monikkoryhmillä tarkoitetaan bibliodraamaryhmiä, joihin osallistuu ihmisiä eri kieli-, kulttuuri- ja katsomustaustoista. Niissä voidaan tutkia myös muita pyhiä kirjoituksia kuin Raamattua. Parhaimmillaan monikkoryhmät ovat hyvin käytännönläheistä uskontodialogia.

Monikkoryhmän ohjaaminen on jossain määrin erilaista kuin osallistujiltaan hyvin homogeenisen ryhmän ohjaaminen. Monikkoryhmän ohjaajan tulee olla tietoinen myös omista kulttuurisidonnaisista toimintatavoistaan ja ennakkokäsityksistään. Tässä lisäkouluttautuminen kansainvälisissä ryhmissä on tärkeä tuki.

Erasmus Plus -hankkeidensa kautta Suomen bibliodraamayhdistys ry. on vahvistanut jäsenistönsä kulttuurienvälisyys- ja katsomusdialogiosaamista vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2019 kerätyn Kirkkohallituksen suosituskolehdin turvin yhdistys voi nyt lähettää lisäkoulutettuja ohjaajia vetämään monikkoryhmiä sinne, missä niille on tarvetta.

Jos sinua kiinnostaa monikkoryhmän organisoiminen omalle paikkakunnallesi, lähetä toki viestiä yhteydenottolomakkeemme kautta!