European Bibliodrama Facilitation Training 2022-2024

Etsimme henkilöä, joka on kiinnostunut biblioraamasta ja ohjaamisesta ja olisi valmis osallistumaan eurooppalaiseen koulutukseen vuosina 2022-2024. Koulutuksessa voi saada bibliodraaman ohjaajakoulutuksen sekä erikoistua monikulttuuristen ryhmien ohjaamiseen ja haasteisiin. Koulutukseen on tarkoitus saada eri EU-maista osallistujia. Projekti on tarkoitus rahoittaa eurooppalaisen ERASMUS+ hankerahoituksen avulla, johon eri maiden bibliodraamayhdistykset osallistuvat. Hanke kattaa opiskelijan kurssimaksut, matkat ja majoituksen. Projektissa järjestetään kursseja eri maissa kahden vuoden aikana. Vastaava kurssihanke oli vuonna 2017-2019, jossa yksi suomalainen sai bibliodraaman ohjaajan koulutuksen. Edellisessä hankkeessa osallistujat olivat iältään 31-65 vuotta. Hankkeessa voidaan huomioida henkilöitä, joilla on haasteita osallistua vastaaville kursseille siksi, että he kuuluvat johonkin vähemmistöön ympäristössään. Koulutukseen etsitään henkilöä, joilla on kirkollisen koulutuksen myötä saadut teologiset perusopinnot (Teologian opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulutuksessa tai jotka opiskelevat/ovat opiskelleet teologisessa/DIAK:ssa) tai jotka ovat toimineet pitkään hengellisissä tehtävissä jossakin kristillisessä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Koulutusohjelma alkaa peruskurssilla Tukholmassa, Bromman kansanopistossa 27.6-9.7.2022.Kurssin kieli on englanti, johon koulussa opiskeltu englanti on riittävä. Kurssilla kaikilla englanti on second language. Peruskurssin järjestäminen on vaiheessa, jossa osallistujia etsitään, jotta se voi toteutua. Jos tiedät jonkun, joka voisi olla kiinnostunut, hän voi ilmoittaa kiinnostuksesta viimeistään 28.2.2022 sähköpostiin bibliodraama.puheenjohtaja@gmail.com ja bibliodraama.sihteeri@gmail.com. Lisätietoja Leena Väyrynen-Si, bibliodraamayhdistyksen puheenjohtaja, p. 0400 882 251. Anne Blomqvist, bibliodraamayhdistyksen sihteeri, p. 040 766 5536

BIBLIODRAAMAOHJAAJA

KOULUTUS 2021-22

Erityiskoulutus, 20 op
8 x 3 lähiopiskelupäivää, oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua

Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä.Aika: 1. jakso 13.–15.10.2021, 2. jakso 8.–10.12.2021, 3.-8. jaksot vuonna 2022Koulutuspaikka: JärvenpääPaikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampusTavoitteet:

Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa työssään erilaisissa ryhmissä sekä osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Osallistuja tuntee rooliteorian sekä roolityöskentelyn ja ryhmän ohjaamisen taustateoriat.Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit, kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajatOsallistumismaksu:

610 €. Yhden koulutusjakson ateriapaketti 35 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 152 €/1 hhIlmoittautuminen:

Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kauttaIlmoittautuminen päättyy: 13.09.2021 16:00Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut:
– k
oulutuksen sisällöt ja haastattelut: Eva-Lisa Lindström, evalisalinstrom@gmail.com ja
Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi
– muut asiat: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

Osallistujalla tulee olla kokemusta bibliodraamaryhmään osallistumisesta ja riittävä raamattutiedon tuntemus tai sitoutuminen näiden hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa.

Ohjausharjoittelua on sekä lähiopiskelujaksoilla että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Lähijaksoilla harjoitteluun sisältyy kouluttajien antama työnohjaus. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Lähiopiskelujaksot sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle.

Vuoden 2022 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2021

Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa: evl.fi/erityiskoulutukset

Uusien bibliodraamaohjaajien mentoreiksi lupautuneet

1. Leena Väyrynen-Si, Helsinki

2. Raija Laajanen, Helsinki

3. Sinikka Leppihalme, Järvenpää

4. Kimmo Hurri, Janakkala

5. Pauliina Hatakka, Lahti

6. Sirpa Juola, Helsinki

7. Irma Lampinen, Vuolijoki

8. Mika Lahtinen, Jyväskylän seutu

*Mentoreiden yhteystidot ovat saatavissa mentoriyhteyshenkilöltä Sirpa Juolalta, etunimi.sukunimi(at)saunalahti.fi.