BIBLIODRAAMAOHJAAJA

KOULUTUS 2021-22

Erityiskoulutus, 20 op
8 x 3 lähiopiskelupäivää, oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua

Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa Raamatun käyttöä työssäsi? Bibliodraamaohjaajakoulutus tuottaa osaamisen bibliodraamaryhmän ohjaamiseen, rikastuttaa Raamatun käyttöä saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettisen tiedon hyödyntämistä.Aika: 1. jakso 13.–15.10.2021, 2. jakso 8.–10.12.2021, 3.-8. jaksot vuonna 2022Koulutuspaikka: JärvenpääPaikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampusTavoitteet:

Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa työssään erilaisissa ryhmissä sekä osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Osallistuja tuntee rooliteorian sekä roolityöskentelyn ja ryhmän ohjaamisen taustateoriat.Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit, kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajatOsallistumismaksu:

610 €. Yhden koulutusjakson ateriapaketti 35 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 152 €/1 hhIlmoittautuminen:

Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kauttaIlmoittautuminen päättyy: 13.09.2021 16:00Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut:
– k
oulutuksen sisällöt ja haastattelut: Eva-Lisa Lindström, evalisalinstrom@gmail.com ja
Mika Lahtinen, mika.lahtinen@sana.fi
– muut asiat: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

Osallistujalla tulee olla kokemusta bibliodraamaryhmään osallistumisesta ja riittävä raamattutiedon tuntemus tai sitoutuminen näiden hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa.

Ohjausharjoittelua on sekä lähiopiskelujaksoilla että etäopiskelujaksoilla omassa työssä. Lähijaksoilla harjoitteluun sisältyy kouluttajien antama työnohjaus. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Lähiopiskelujaksot sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle.

Vuoden 2022 jaksojen ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2021

Bibliodraaman ohjaajakoulutus on yksi kirkon erityiskoulutuksista. Lisätietoa: evl.fi/erityiskoulutukset

Uusien bibliodraamaohjaajien mentoreiksi lupautuneet

1. Leena Väyrynen-Si, Helsinki

2. Raija Laajanen, Helsinki

3. Sinikka Leppihalme, Järvenpää

4. Kimmo Hurri, Janakkala

5. Pauliina Hatakka, Lahti

6. Sirpa Juola, Helsinki

7. Irma Lampinen, Vuolijoki

8. Mika Lahtinen, Jyväskylän seutu

*Mentoreiden yhteystidot ovat saatavissa mentoriyhteyshenkilöltä Sirpa Juolalta, etunimi.sukunimi(at)saunalahti.fi.