Suomessa on tehty bibliodraamaa, eläytyvää raamattutyöskentelyä, vuodesta 1986. Ohjaajia on koulutettu vuodesta 1988. Tällä hetkellä heitä on yli 100. Nyt liike on järjestäytynyt ja löytänyt paikkansa Euroopan bibliodraaman kentässä. Bibliodraaman neuvottelupäivien yhteydessä 12.9.2004 perustettiin Suomen bibliodraamayhdistys.

Perustamiskokouksessa yhdistykseen liittyi 37 jäsentä. Vuoden 2017 loppuun mennessä jäsenmaksun suorittaneita oli 50, mikä on yhdistyksen historian toistaiseksi paras tulos. Yhdessä moninaisuudessa-liikkuvuushanke (2017-2019) on selvästi virkistänyt mielenkiintoa yhdistystä kohtaan. Nyt se jatkuu uudella nimellä Eteenpäin moninaisuudessa 19.6.2019-18.6.2021. 

Tarkoitus ja toiminta

Suomen bibliodraamayhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää bibliodraamaa ja vahvistaa sen asemaa Suomessa. Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä bibliodraamaa käyttävien kesken. Pitkäntähtäimen tavoitteena on myös turvata bibliodraaman ohjaajakoulutus sekä ohjaajien täydennyskoulutus. Tällä hetkellä ohjaajakoulutusta toteuttaa Seurakuntaopisto.

Suomen bibliodraama yhdistys järjestää alaan liittyviä neuvottelupäiviä sekä koulutusta ja työnohjausta. Jäsenistön välisen yhteydenpidon lisäksi, yhdistys on verkostoitunut bibliodraamaa käyttävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja laitosten kanssa. Yhdistys seuraa myös bibliodraaman kehitystä eri puolilla maailmaa ja välittää alaan liittyvää tietoa ja osaamista kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.

Suomen bibliodraamayhdistys ry:n organisaatio-CV 

Organisaatio-CV:stä ilmenee yhdistyksen tähän mennessä hankkima osaaminen. CV tuo ilmi yhdistyksen jäsenten taitoja ja pätevyyksiä. CV sisältää yksityiskohtia jäsenten koulutuksesta, työkokemuksesta, kielitaidosta ja muista taidoista. 

Organisaatio-CV:n  avulla ulkopuolisten on helpompi hahmottaa, millaista asiantuntemusta Suomen bibliodraamayhdistyksestä löytyy ja ottaa halutessaan yhteyttä.

Yhdistyksen jäsenten koulutustaustoja:

  • opettaja, pappi, diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja, perheneuvoja, psykoterapeutti, retriitinohjaaja, lähetystyöntekijä, evankelista, työnohjaaja, työyhteisökonsultti, näyttelijä
  • perustutkinto, maisterin tutkinto, tohtorin tutkinto
  • erityisopintoja: päihdetyö, aikuistyö, työ pakolaisten parissa, kansainväliset opinnot

Osaamisalueita:

  • teologia, eksegetiikka, kasvatus, diakonia-ja sosiaalityö, terapiatyö, sielunhoito, hengellinen ohjaus, ryhmän ohjaaminen, työyhteisökysymykset, työhyvinvointi

Työskentelymenetelmiä:

  • bibliodraama, psykodraama, sosiodraama, tarinateatteri, kehotyöskentely, taideterapia, erilaiset toiminnalliset menetelmät 

Kielitaito:

  • suomi, ruotsi, englanti, saksa

Yhdistyksen säännöt

*Vuosikokous on hyväksynyt sääntöihin kohtaan ”Jäsenen eroaminen ja erottaminen” seuraavan muutoksen: Kolme vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen katsotaan eronneeksi.

Yhdistyksen rekisteriseloste