Yhdistyksellä rahankeräyslupa

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen bibliodraamayhdistykselle rahankeräysluvan 16.2.2022 alkaen. Lupa on voimassa toistaiseksi ja sen numero on 2021/1705/Rabita.

Rahankeräystili on FI07 8000 1771 0805 70, DABAFIHH. Lahjoittajan tulee käyttää viitenumeroa 7650.

Kerätyillä varoilla tuetaan bibliodraaman menetelmällistä kehittämistä. Kerätyt varat käytetään esimerkiksi kurssien ja työpajojen sekä erilaisten menetelmäkoulutusten sekä alueellisten ja valtakunnallisten bibliodraamaohjaajien tapaamisten järjestämiseen, kouluttajakuluihin, ohjaajien kouluttautumiseen sekä koulutus- ja tukimateriaalien tuottamiseen, kuten taitto- ja painatuskuluihin. Lisäksi varoja käytetään bibliodraamaohjaajien täydennyskoulutusten järjestämiseen (esim. majoitus- ja ruokailukulut) sekä mentorointiin (esim. matkakulut), vertaisryhmätoimintaan (esim. tilavuokrat ja tarjoilut) ja kaikille avoimien bibliodraamatapahtumien järjestämiseen. Varoja käytetään myös viestintään kotimaassa ja ulkomailla.