Yhdistys piti vuosikokouksen 9.5.2022

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2021 sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja vastuuvelvollisille.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin pastori Leena Väyrynen-Si Helsingistä. Hän toiminut puheenjohtajana vuodesta 2019 ja sitä ennen hallituksen sihteerinä vuodesta 2012 valmistuttuaan bibliodraamaohjaajaksi.

Muita hallituksen jäseniä ovat Gunborg Lindqvist från Esbo/Vasa, Anne Blomqvist Järvenpäästä, Mika Lahtinen Jyväskylästä ja Liisi Kärkkäinen Salosta (uusi). Hallituksen varajäseniksi valittiin Satu Reinikainen Hämeenlinnasta ja Claus Ternlinden från Karis (uusi). Hannele Lund ja Pauliina Hatakka olivat ilmoittaneet aiemmin, etteivät ole käytettävissä. Lämmin kiitos heille!

Toiminnantarkastajaksi valittiin Riitta Kuusi Kuopiosta ja varatoiminnantarkastajaksi Sirpa Juola Helsingistä. Suoma Korkalainen luopui tehtävästään hoidettuaan sitä vuosia uutterasti ja ahkerasti. Suuret kiitokset Suomalle!

Jäsen- ja liittymismaksut säilytettiin ennallaan. Jäsenmaksu on 25 € /työelämäjäsen, 15 € /eläkeläinen, työtön, opiskelija. Liittymismaksu on 10 €.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Gunborg Lindqvist ja sihteeriksi Anne Blomqvist sekä rahastonhoitajaksi Katinka Käyhkö.