Poliisihallitus on myöntänyt Suomen bibliodraamayhdistykselle rahankeräysluvan. Lupa on voimassa toistaiseksi ja sen numero on 2021/1705/Rabita.

Rahankeräystili on FI07 8000 1771 0805 70, DABAFIHH. Lahjoituksessa tulee käyttää viitenumeroa 7650. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia yhteisöiltä ja yksityisiltä tahoilta.

Kerätyillä varoilla tuetaan bibliodraaman menetelmän kehittämistä. Kerätyt varat käytetään kurssien ja työpajan järjestelyihin. Varoilla järjestetään menetelmällisen täydennyskoulutuksen alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Varoja tarvitaan kouluttajakuluihin ja ohjaajien täydennyskoulutuksen järjestämiseen, kuten matka-, majoitus – palkkio- tai kurssimaksujen kuluihin. Kuluja voidaan maksaa 100 % tai tukea tietyllä osalla ohjaaja-oppijan kuluja Suomessa tai ulkomailla. Kulujen käytössä pyritään tasapuolisuuteen jäsenten kesken. Kuluja voidaan käyttää myös työpajojen tilavuokriin, tarjoiluihin tai työpajassa vierailevan henkilön palkkioon, silloin kuin se on tarkoituksenmukaista. Avustusta bibliodraaman jäsenet voivat hakea yhdistyksen hallitukselta. Varoja voidaan käyttää viestintään Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi tarvitsemme tukea yhdistyksen taloushallinnon hoitamisen kuluihin, mitkä ostetaan tilitoimistolta.

Bibliodraamayhdistys on myös Step-opintokeskusken jäsen, jolta voimme saada myös tukea jäsenistön ohjaamiin työpajoihin. Jos suunnittelet työpajaa tai kurssia, voit kysyä hallitukselta taloudellista tukea.