Voisinko minäkin

Ohjaajat kertovat


”Hakeuduin bibliodraamakoulutukseen, koska olin saanut hyvän kokemuksen bibliodraamasta muutamissa koulutustilanteissa ja toivoin, että toiminnallisista menetelmistä olisi apua myös sielunhoitotilanteissa sekä erilaisissa perhetyön koulutustilanteissa ja vertaistukiryhmien ohjaamisessa.

Koulutus on antanut runsaasti eväitä ryhmän ohjaamiseen, sielunhoitoon, saarnoihin, itsetuntemuksen oppimiseen. Tunnen, etten ole ihan se sama Liisa, joka hakeutui bibliodraamakoulutukseen lähes pari vuotta sitten.”

Liisa Välilä
Perhetalon toiminnanohjaaja, pastori Ylöjärvi

”Kirkon nuorisotyönohjaajana ja lähetystyöntekijänä tärkeimmät työvälineeni ovat olleet Raamattu ja oma itseni. Myös ne kuluvat käytössä. Yhteisöllisyys on haaste, jonka toivon kääntyvän voimavaraksi.


Bibliodraamaohjaajakoulutus on tarjonnut minulle mielekkään ja virkistävän mahdollisuuden pakata tuoreita eväitä reissuilla tyhjentyneeseen reppuuni. Olivatpa tulevat tehtäväni sitten Suomessa tai ulkomailla, lasten, nuorten tai aikuisten parissa koen saaneeni paljon jaettavaa sekä vihjeitä uuden löytämiseksi.

Sanasta on löytynyt elämää ja elämään on löytynyt Sanaa. Tie on vasta alussa.”

Katinka Käyhkö
Nuorisotyönohjaaja
Suomen Lähetyseura

”Toimin yhteistyössä pääasiassa sellaisten ihmisten ja ryhmien kanssa, jotka eivät ole aktiiviseurakuntaväkeä. Uskon saavani bibliodraamasta menetelmän, jonka välityksellä voin yhdessä heidän kanssaan löytää voimaa antavia kokemuksia ja tulkintoja Raamatun teksteistä”

Sinikka Leppihalme
Yhteiskuntatyön sihteeri
Järvenpää

” Hiljaisuuden retriitit ovat vakuuttaneet minut siitä, että Raamattu itse ilman ihmisten selityksiä avaa itseään. Samalla olen kokenut miten bibliodraamassa pienestä lähtökohdasta avautuu huikaisevia näkymiä luomiseen, lunastukseen ja tulevaan.

Omat löytöni osallistuessani bibliodraamatyöskentelyyn ovat avanneet ajatteluani, uskoani, elämääni ja suhdettani Jumalaan niin, että olen vakuuttunut, että bibliodraamaa voidaan käyttää sekä hengelliseen ohjauksen että sielunhoidon välineenä.

Nuoret, vanhat ja lapset kaipaavat raamattuopetusta. Olen kyllästynyt pitämään perinteisiä raamattupiirejä, koska ne toistavat itseään ja ovat usein tietopainotteisia ja elämään soveltaminen jää ohueksi. Bibliodraaman avulla myös Raamatun maisemat ja eksegetiikka heräävät eloon. ”

Ulla Säilä
Oppilaitospappi
Oulu

”Olen pohjakoulutukseltani kasvatustieteiden maisteri. Hakeutuessani bibliodraamakoulutukseen olin opiskellut psyko-ja sosiodraamaa puolentoista vuoden ajan. Tuo koulutus oli herättänyt halun työskennellä yhä enemmän erilaisten ryhmien kanssa toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Bibliodraama tuntui antavan psyko- ja sosiodraaman rinnalle olennaisen työtavan, sillä toimin aktiivisesti kirkon aikuis- ja avioparityössä sekä raamattupiirien kanssa. Koen, että bibliodraama avaa monenlaisia mahdollisuuksia tuoda Raamatun tekstejä elävään kosketukseen ihmisten oman elämän kanssa.”

Katriina Lehti
KM. TRO-opiskelija
Tuusula

Katinka Käyhkö, Katriina Lehti, Ulla Säilä ja Liisa Välilä valmistuvat toukokuussa 2006 biliodraamaohjaajiksi kuuden muun kurssilaisen kanssa Kirkon koulutuskeskuksen kurssilta. Bibliodraamakoulutuksesta on tullut merkittävä toiminnallisten ja eläytyvien menetelmien koulutus seurakuntatyöhön ja erityisesti raamattutyöskentelyihin.